זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears

goldi9.jpg

סיפור אנטראקטיבי מקסים, מבוסס על הסיפור הידוע - זהבה ושלושת הדובים.

בתוכנה אפשרות להקשיב לסיפור, לספר בעצמך את הסיפור, תוך דפדוף בתמונות, או לגעת בנקודות חמות בדפי הסיפור ולראות מה קורה.

בנוסף 5 משחקים שמטרתם בדיקת הבנה של הסיפור, הבנה שפתית, השלמת רצף, הבנת הוראות ועוד.

תוכנה צבעונית, גרפיקה יפיפייה, מלל וכיתוב מלווים את כל הסיפור.

תוך כדי שמיעת הסיפור, הילד חייב להיות קשוב, לגעת בתמונה המתאימה כדי שיוכל לשמוע את המשך הסיפור, תוך שימת דגש על מה שמסופר באותו רגע.

זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears
זהבה ושלושת הדובים - Goldilocks and the Three Bears