פעולות וכללי התנהגות  - Functional Living Skills and Behavioral Rules

livskillscov.jpg

מאגר המכיל יותר מ  1000  -  תמונות צבעוניות מצולמות, של ילדים, מתבגרים ומבוגרים מבצעים פעילויות ופעולות שונות.

לדוגמא: פעולות בסדר יום, היגיינה אישית, עבודות בית, פעולות בשעות הפנאי, הכנת ארוחה, חברה, וכללי התנהגות.

פעולות וכללי התנהגות  - Functional Living Skills and Behavioral Rules