דבר בקול - Speak Up Too

speak5.jpg

תוכנה המופעלת ע"י קול, שמטרתה לעודד הפקת קול.

דבר חזק והתמונה תגדל, תקפוץ, תעוף, תבעט.... הדמות תשתנה בהתאם לחוזק הקול שתשמיע.

באפשרותך להוסיף תמונות בהתאם לצורך.

התוכנה מופעלת ע"י מיקרופון בלבד.

דבר בקול - Speak Up Too
דבר בקול - Speak Up Too
דבר בקול - Speak Up Too