פזלים - Jumble Fun

img011.jpg

משחק פזלים, ניתן לבחור מספר חלקים (4-49)   בחר האם יופיע החלק בצורת פזל או רבוע.

באפשרותך לבחור כמה חלקים ייחסרו.

על המשתמש להשלים את הפזל ולא לבנות אותו מהתחלה.

לדוגמא: ברמה הקשה ביותר (49 חלקים), המקסימום הוא שיחסרו 7 חלקים.

כמובן שאפשר גם להוסיף למאגר התמונות תמונות משלך ולשחק איתן.

הלומדה ניתנת להפעלה ע"י עכבר, מקלדת או מתג בודד.

פזלים - Jumble Fun
פזלים - Jumble Fun
פזלים - Jumble Fun
פזלים - Jumble Fun