משחקים בצלילים - Music Makes Pitch

playsnd.jpg

"משחקים בצלילים" היא לומדה לילדים צעירים או ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שמטרתה לימוד צלילים בגיל הצעיר. באפשרותך לנגן, או להקליט את נגינתך.

בתוכנה 5 פעילויות שונות:

נגינה במדרגות - נגינה תוך בחירה בכלי נגינה שונים.

נגינה במקלדת - דומה לפעילות הקודמת תוך נגינה במקלדת.

נגינה בטרומבון - נגינה והקלטת צלילים בטרומבון.

נגינה - סדר את כלי הנגינה על המדרגות לקבלת הצליל הרצוי.

מצא את המנגינה - התאם בין נגינתו של ההיפופותם לבין התבנית. הכנה לעבודה בתוים.

התוכנה ניתנת להפעלה ע"י עכבר או מסך מגע.

משחקים בצלילים - Music Makes Pitch
משחקים בצלילים - Music Makes Pitch