בלוב - Blob

blob4.jpg
10 פעילויות מגוונות מהרמה הנמוכה ביותר של פעולה תגובה, זמן תגובה, כיוונים, התאמה, זכרון, צבעים, צורות, מבוכים ועוד.
הלומדה ניתנת להפעלה ע"י עכבר, מקלדת או מתג בודד.
כל פעילות מכילה בין 4 - 9 רמות קושי שונות.
לומדה טובה מאוד ללמוד כיוונים, מבוכים.
התוכנה אינה עובדת על חלונות 7 64 ביט.
 

 

בלוב - Blob
בלוב - Blob
בלוב - Blob
בלוב - Blob