בעקבות העיניים – Eye Track

eye track.jpg

תוכנה מקסימה, המתרגלת הבחנה חזותית מרמה קלה ועד רמות קשות מאוד.

מטרת המשחק לתפוס את הגנב, תוך כדי משחק זכרון חזותי - באיזו מכונית הגנב ברח?

באיזה מסלול הוא ברח ?

התאמה חזותית - איזה מפתח יפתח את הדלת בחדר המעצר?

מציאת פריטים בחדר המעצר.

השוואת קלסטרון - מצא את ההבדלים.

בלומדה 4 פעילויות שונות, בחמש רמות קושי.

הפעלה באמצעות עכבר, מסך מגע, מקלדת או מתג.

בעקבות העיניים – Eye Track
בעקבות העיניים – Eye Track
בעקבות העיניים – Eye Track
בעקבות העיניים – Eye Track