השלם את התמונה - Complete the picture

complete.jpg

השלם את התמונה, בחר באחד החלקים ושים אותו במקומו.

בלומדה 15 תמונות 3 רמות קושי -

גע בחלק והוא יגיע למקומו.

גע בחלק והוא יבוא אחרייך למקום המתאים.

גרור את החלק למקום המתאים.

תוכנה פשוטה להפעלה, גרפיקה יפיפייה, אנימציה וצליל.

השלם את התמונה - Complete the picture
השלם את התמונה - Complete the picture
השלם את התמונה - Complete the picture
השלם את התמונה - Complete the picture
השלם את התמונה - Complete the picture
השלם את התמונה - Complete the picture