קולן - Text To Speech

melingologo.jpg

אנו שמחים להודיע כי מהיום תוכנת הקליקר 4 עובדת גם עם דיבור מסונטז בעברית של חברת מלינגו.

תוכנת קולן המשווקת על ידנו, מאפשרת, לראשונה, הקראה אוטומטית של טקסט בעברית (TTS = Text To Speech).

כל טקסט בעברית הנמצא בתוכנת הקליקר 4 הופך באמצעות קולן, בזמן אמיתי, לקול מסונתז ברור ומובן, ברמת דיוק מדהימה!