BIG Step by Step

step by step.jpg

מתג גדול 13 ס"מ, עליו ניתן להקליט מספר בלתי מוגבל של  מסרים עד 2 דקות הקלטה.

לחיצה ראשונה, המשתמש ישמע את ההקלטה הראשונה שהוקלטה, לחיצה שניה, את ההקלטה השניה וכך הלאה.

ניתן לרכוש אותו בצבעים הבאים: אדום, כחול, ירוק, צהוב, ושחור.

מתאים להקלטת שירים, פעולות ברצף, סיפור קצר בהמשכים וכו'.