קליקר 4 - עדכון

clicker4.jpg

העדכון כולל תפריט בעברית, כתיבה במעבד התמלילים מימין לשמאל, סריקה מימין לשמאל ועוד תיקונים ועדכונים. 

שמור את הקובץ במחשבך, לאחר מכן הרץ את הקובץ שהורדת והעדכון יתבצע.