בית המשחקים

prep.png

6 פעילויות ומשחקים לתרגול כישורי שפה בנושאים:

  • מושגי מרחב
  • הבנת הוראות בשלוש רמות קושי
  • שייכות
  • הבחנה חזותית
בית המשחקים
בית המשחקים
בית המשחקים
בית המשחקים