כותבים מילים

writing_1.png

תרגול הקלדה עם מילים.
כתבו מילים ע"פ התמונה המוצגת, או העתיקו את המילה המופיעה מתחת לתמונה.
המשחק ניתן להפעלה ע"י עכבר, מסך מגע, מקלדת, מתג אחד או שניים.
ניתן לההכניס רשימות מילים ע"פ הצורך.

כותבים מילים
כותבים מילים
כותבים מילים
כותבים מילים
כותבים מילים
כותבים מילים