עוד פעם

3anim.jpg

תוכנת פעולה תגובה שמטרתה העיקרית הבנת פעולה - תגובה והפעלת מתג.
הכרות עם כלי תחבורה ובעלי חיים והקולות והצלילים ששייכים לכל אחד. 
בתוכנה מגוון תמונות של בעלי חיים וכלי תחבורה מלווים בקולות וצלילים.

  • לחץ ובנה תמונה ולאחר מכן צפה באנימציה.
עוד פעם
עוד פעם
עוד פעם
עוד פעם
עוד פעם
עוד פעם