אותיות ומילים

learn.jpg

נלמד ונשחק עם אותיות ומילים.

מה מתחיל אותו דבר?
הברה בתוך מילה
התאימו בין האות בכתב לאות בדפוס
איזו מילה מתחילה בהברה שונה?
לחץ על האות ולמד
מצאו את האות בכיוון הנכון
נלמד את שם האותיות

אותיות ומילים
אותיות ומילים
אותיות ומילים
אותיות ומילים
אותיות ומילים
אותיות ומילים