קופצים קדימה 2 - Leaps and Bounds 2

leaps2.jpg

תוכנה שניה בסדרה, המתרגלת פעולה תגובה, תאום עין יד, תוך תרגול מיומנויות בסיסיות כגון: הבחנה חזותית ואודיטורית.
התוכנה כוללת 6 פעילויות שונות, מלאות הומור, תמונות ברורות ומרהיבות.